Przejdź do treści

Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem na okres 3 lat lokalu znajdującego się w kompleksie basenowo-rekreacyjnym - bufet/sklep

Ogłoszenie

36 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. Nr 1 do Ogłoszenia - Regulamin

44 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. Nr 1 do Umowy Najmu Lokalu - Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego

15.9 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. Nr 2 do Ogłoszenia - Opis lokalu

210 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. Nr 3 do Ogłoszenia - Wzór umowy najmu

72 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. Nr 4 do Ogłoszenia - Wzór formularza oferty

35 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. Nr 5 do formularza oferty

26 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. Nr 6 do formularza oferty

26 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. Nr 8 do formularza oferty

26 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. Nr 9 do formularza oferty

27 KBPobierzPodgląd pliku

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie oświetlenia terenu przy ul. Moniuszki 49 w Białogardzie

Zaproszenie do złożenia oferty

32 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 do Zaproszenia - Plan zagospodarowania

514 KBPobierzPodgląd pliku

Zmiana treści Zaproszenia do złożenia oferty

59 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyborze oferty

30 KBPobierzPodgląd pliku