Przejdź do treści

Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem na okres 3 lat lokalu znajdującego się w kompleksie basenowo-rekreacyjnym - bufet/sklep w holu głównym budynku krytej pływalni przy ul. Moniuszki 29 w Białogardzie.

Ogłoszenie o przetargu

37 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. Nr 1 do Ogłoszenia - Regulamin

44 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. Nr 1 do Umowy Najmu Lokalu - Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego

50 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. Nr 2 do Ogłoszenia - Opis lokalu

210 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. Nr 3 do Ogłoszenia - Wzór umowy najmu

84 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. Nr 4 do Ogłoszenia - Wzór formularza oferty

89 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. Nr 5 do formularza oferty

68 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. Nr 6 do formularza oferty

68 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. Nr 8 do formularza oferty

70 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. Nr 9 do formularza oferty

69 KBPobierzPodgląd pliku