Przejdź do treści

Ogłoszenie o rokowaniach na oddanie w najem na okres 3 lat lokalu użytkowego w kompleksie basenowym

Ogłoszenie o rokowaniach

32 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. do Umowy Najmu Lokalu - Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego

50 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. Nr 1 do Ogłoszenia - Opis lokalu

208 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. Nr 2 do Ogłoszenia - Wzór umowy najmu

72 KBPobierzPodgląd pliku